DESTEKLEYİCİ TEDAVİ

Sorunların kaynağına inmeden; temel kişilik yapısını değiştirmeye kalkmadan, kişinin var olan olumlu savunmalarını güçlendirmeye; hastalık belirtilerini hafifletmeye; kaygısını gidermeye ve daha olumlu davranış yapılarına özendirmeye yönelik yüzeysel tedaviler; destekleyici terapi, destekleyici sağaltım. Bu tedavilerde bilgilendirme, özendirme, öğüt verme, hipnotik telkin, meslek eğitimi, müzik, davranış biçimlendirme gibi yöntemler kullanılıyor. (supportive therapy)