DEVLET AVLAĞI

Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun onayı alınarak bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerler. (state hunting ground)