DİN EĞİTİMİ

1. Herhangi bir dinin ya da mezhebin ilkelerini, inançlarını, dogmalarını, törenlerini öğretmek ve benimsetmek amacıyla yapılan eğitim. 2. Bilgi vermek, esin kaynağı olarak yararlanmak ya da ahlak bakımından birtakım sonuçlar çıkarmak gibi amaçlarla dinler ya da dinsel yapıtlar üzerinde yapılan öğretim. (religious education)

1. Herhangi bir dinin ya da mezhebin inançlarını, dogmalarını belletme, aşılama ya da uygulamalarını öğretme; dini terbiye, dinsel eğitim. 2. Bilgi verme ya da ahlaksal amaçlarla din ya da dinsel edebiyata ilişkin öğretim yapma. 3. Din alanında çalışacak olanlara özgü din eğitimi verme. (religious education)