DİRENME EVRESİ

Genel uyum sendromu modelinin ikinci evresi. Bu evrede vücut, strese karşı kendini savunmaya girişiyor. Duygusal stresle ilişkili ruhsal kökenli bedensel ya da fizyolojik değişimler ortaya çıkıyor. Organizma, varlığını sürdürmek için kendini stres durumuna uyarlamaya çabalıyor. Genel uyum sendromunun alarm, birinci evresini; tükeniş de üçüncü ve sonuncu evresini oluşturuyor. (resistance stage)