DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA

Çevresel kirlenmenin azaltılması, yüzeysel suların ve yeraltı sularının korunması için katı atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde sızdırmaz bir zemine sahip özel bir alanda toprak katmanları arasında depolanması metoduna dayanan, atık idaresinde kullanılan yaygın bir çevre mühendisliği yöntemi, düzenli atık gömme, deponi. (landfilling; secure landfill; waste landfilling)