EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

Eğitim kuramlarının ve öğretim izlencelerinin en etkili ve olumlu biçimde uygulama olanağı bulabilmesi için derslik, deney odası ve işliklerin donatımı, düzenlenmesi; öğrenme ortamının iletişim bakımından etkili duruma getirilmesi; ders araç ve gereçlerinin yapımı, kullanılması, geliştirilmesi ve bu konularla ilgili sorunlarıyla uğraşan eğitim alanı. (educational technology)

Eğitim kurumlarının ve öğretim programlarının en etkili ve olumlu bir biçimde uygulama olanağı bulabilmesi için derslik, deney odası ve işliklerin donatımı, düzenlenmesi; öğrenim çevresinin iletişim bakımından etkili duruma getirilmesi; ders araç ve gereçlerinin yapımı, kullanımı, geliştirilmesi gibi konuların ve bu konulara ilişkin sorunların çözümü ile uğraşan eğitim alanı. (educational technology)