EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ

Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile eğitim meslek, kuram ve uygulamalarının dünyada ve ülkemizdeki gelişim aşamalarını ve geçirdikleri değişiklikleri ortaya koyan bilgi ve kavramlar. Eğitimin tarihsel temelleri; çağlara, uluslara, tarihin akışına göre, ilköğretim, ortaöğretim, öğretmen yetiştirme, yüksek öğretim gibi çok değişik açılardan ele alınıyor. (historical foundation of education)