EKİM

İşlenmiş olan bir toprağa tohumun belli bir zamanda ve istenilen derinlik ve aralıkta gömülmesi. (sowing)