EN BÜYÜK SAATLİK TRAFİK

Tasarımda esas alınmak üzere kullanılan ve bir karayolunda göz önüne alınan yıl içinde ölçülen en büyük saatlik trafik miktarı; en büyük saatlik trafikler günlere göre sıralanarak birinci, ikinci vb. en büyük saatlik trafik hacmi olarak ifade edilir. (highest annual hourly traffic; highest annual traffic volume)