EŞZAMANLAMA ÖNCÜLÜ

Bilgisayar iletişim ağlarında, her veri paketinin önünde eşzamanlama amacıyla yer alan ikili karakter dizisi. (preamble; sync character; syncword)