ETKİLEŞİM

Nesneler, parçacıklar ya da dizgelerin, neden-sonuç ilişkisinde olduğu gibi tek yönlü olmayan tarzda, birbirlerini karşılıklı olarak etkilemeleri. (interaction)

Bir iletişim sürecinde, alıcı ile vericinin karşılıklı olarak gönderdikleri iletilerle birbirlerini etkilemesi. (interaction)

1. Karşılıklı eylem ya da birbirini etkileme; interaksiyon, ortak etki. 2. İstatistikte, bir bağımsız değişkenin, başka bir bağımsız değişken üzerindeki etkisi. 3. Sosyal psikolojide, yüzyüze her türlü toplumsal ilişki. Bu ilişkilerde bireylerin davranışları, birbirleri için etikleyici işlev görüyor. (interaction)