FOBİK KİŞİLİK

1. Psikanalize göre, zor ya da kaygı verici durumlarla başa çıkmak için kendi yaşam etkinliklerini kısıtlama ya da güvenli ortamlarda kalma eğilimi. 2. Fenichel'e göre, iç çatışmalarla yüzyüze geldiklerinde yansıtma, yer değiştirme ve kaçınma gibi savunma mekanizmalarını kullanmaya yönelen aşırı ketlenmiş ürkek insanların kişiliği. (phobic character)