GEÇERLİK KATSAYISI

Bir ölçme aracının geçerliğini irdelemek için, o ölçme aracından elde edilen ölçümler ile bulunan uygun bir ölçüt arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı. (validity coefficient)

Belli bir testten elde edilen puanlarla bu testin ölçtüğü varsayılan özellikleri ölçen ölçüt puanlar denilen bağımsız bir ölçüm arasındaki korelasyon. Örneğin, akademik başarı profilini belirlemek için uygulanan bir testle, öğrencinin o güne kadarki akademik performansını gösteren not ortalamaları arasındaki korelasyon, sözü edilen testin geçerliği konusunda bir fikir verebiliyor. (validity coefficient)