GELİŞİMSEL REHBERLİK

Okuldaki eğitim sürecinin bireyselleştirilmesini ve insancıl kılınmasını sağlayan örgütlendirilmiş çabalar ve işlemler. Gelişimsel rehberlik, bireyin gizilgüçlerini en iyi biçimde ortaya çıkarıp kullanmasını ve benliğini güçlendirmesini sağlayacak bir çevrenin oluşturulmasını destekleyen ve bu yolla gelişimin doğal bir süreç olarak gerçekleşmesine yardımcı olan bir rehberlik anlayışıdır. (developmental guidance)