GERİ ÇAĞIRMA

Anayasanın bu olanağı tanıdığı ülkelerde, seçmenlerin belli bir bölümünün istemi üzerine, seçimle göreve getirilmiş bir yöneticinin süresi dolmadan seçiminin yenilenmesi. (recall)