GERİ ÇAĞIRMA MEKTUBU

Bir ülkenin devlet başkanının, büyükelçisini değiştirdiğine ilişkin olarak öteki ülke devlet başkanına gönderdiği mektup. (letter of recall)