GERİDÖNÜŞÜM

Ekonomiye katkı sağlamak, doğaya verilen zararı engellemek amacıyla atıkların değişik yöntemlerle ayrıştırılarak işlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi. (recycling)