GİZLİ EŞCİNSELLİK

Açıkça ortaya konulmayan ve büyük ölçüde bilinçsiz olarak bastırılan; bu nedenle de bilinç düzeyinde algılanmayan eşcinsellik eğilimleri; gizli homoseksüellik. Freud'a göre çocuklar, çok yönlü cinsel sapma eğilimleri gösteriyorlar ve daha sonra bunları bastırıyorlar. Konu üzerinde bu savla birlikte düşünüldüğünde gizli eşcinselliğin, normal karşıcinsel kişilerin tümünde bulunduğu sonucuna varılabilir. (latent homosexuality)