GÖRSEL KORTEKS

Beyin kabuğunun, retinal imgelerin sinir sinyallerine dönüştürülerek optik sinirlerle yansıtıldığı artkafa lopundaki 17., 18. ve 19. Brodmann bölgelerinden oluşan bölümü. Talamustan gelen görsel sinyalleri alan 17 nolu bölgeye birincil görsel korteks; görsel bilgi işlemin sonraki evrelerinin gerçekleştiği 18 nolu bölgeye ise ikincil görsel korteks deniyor. (visual cortex)