GÖRÜNTÜLEME

İmgelerin kameradan alınması, belleğe kaydedilmesi, ekranda gösterilmesi, yazıcıda bastırılması gibi işlemler, imgeleme. (display)