GÖZCÜ SAATİ

Bilgisayarlarda, iletişim hatlarını ve arabellekleri donanım hatalarından korumak üzere belirli aralıklarla iş kesme komutları üreten ve bu aygıtların çalışamazlık, hareketsizlik dönemlerini gözlemlemekte kullanılan programlanır zamanlayıcı. (computer operating properly timer; watchdog timer)

Belirli bir süre sonunda tepkinin gecikmesi üzerine bir işlevsel birimin ya da bir sinyalin durumunu izleyen zamanlayıcı. (Bilişim) (watchdog timer)