HAVA ŞARTLANDIRMA ÜNİTESİ

Havanın transfer hattından pnömatik sisteme giriş noktasında bulunan ve havayı bir sistem içerisinde kullanılacak özelliklere getiren eleman, pnömatik şartlandırıcı. (pneumatic conditioning unit)