HAZ-ACI İLKESİ

Psikanalizde, insan yaşamını haz ilkesi ya da onun değişik bir biçimi olan gerçeklik ilkesi ile acı ilkesinin denetlediğini ileri süren görüş; haz ve elem prensibi, hoşlanım-acı ilkesi. Buna göre, haz ilkesi, libido ya da yaşam içgüdüsüyle; acı ilkesi de ölüm içgüdüsüyle kendini gösteriyor. (pleasure-pain, principle)