HAZİNE

Devlet kamusal gelir ve gider işlemlerinin yürüttüğü, devletin elinde bulunan parayı korumak, gelir ve giderleri yer ve zaman bakımından denkleştirmekle kasa görevi yapan, banka niteliğindeki merkezi kuruluş. (treasury)

Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak, devletin elinde bulunan parayı korumak, gelir ve giderleri yer ve zaman bakımından denkleştirmekle görevli, banka özelliği taşıyan merkezi kuruluş. (treasury)