HAZİNE BONOSU

Hazinenin, bütçe kanununa dayanarak finansman açığını kapatmak, piyasadan para çekmek gibi amaçlarla çıkartmış olduğu en fazla bir yıl vadeli borç senedi. (treasury bill)

Bütçe yasasına dayanılarak cari giderler için Maliye Bakanlığınca kısa dönemdeki finansman açığını kapatmak amacıyla çıkarılan, indirimli olarak işlem gören, faizli ve en çok bir yıl süreli borç senedi. (treasury bill)