HİDROGRAF

Suyun düzey, kullanım, hız veya diğer bazı özelliklerini zamanın fonksiyonu olarak gösteren grafik; örneğin, akım hidrografı, taşkın hidrografı, aşınım hidrografı, kuyu hidrografı. (hydrograph)