HİPNOTERAPİ

Tedavi amacıyla ağırlıklı ya da yardımcı olarak hipnozun kullanılması ile yapılan tedavi. Bu tedavi ile hasta, depresyonu hafifletme, sigarayı bırakma, daha az yemek yeme gibi belli bir davranışa yönlendiriliyor; hastanın algı eşiğini değiştirmesi, bastırdığı anıları bilince çıkarması, unuttuğu eski olayları duygusal olarak yaşaması sağlanıyor. Ancak, bu etkilerin kalıcı olması kuşkuludur. (hypnotherapy)