HİZMET DİSİPLİNİ

Bilgi işlemedeki hizmet kuyruklarında ilk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar ve benzeri türlerde olabilen hizmete erişim şekli. (service discipline)