İÇ GEÇERLİK

Bir deneyin, bir araştırmanın sonuçlarının, o deney ya da araştırma tasarımındaki hatalara değil de manipüle edilen bağımsız değişkenlere bağlanabilme derecesi; başka deyişle, bir değişkenin, öteki değişken üzerindeki nedensel etkilerine ilişkin geçerli sonuçlar çıkarabilme derecesi. Ancak bu, genelleştirme ya da temsil etme güvencesi oluşturmuyor. (internal validity)