İLERİ PETROL KAZANIMI

Bir hazneden ya da kuyudan üretilebilecek petrolün yüzdesini artırmak için kimyasal, bakteri tabanlı, gazlı veya ısıl işlemler. (enhanced oil recovery; improved oil recovery; tertiary recovery)