İNİŞ ALGORİTMASI

Bir fonksiyonun minimumunu özyineli olarak bulma problemlerinde her adımdaki düzeltmelerin, bu fonksiyonun gradyanına orantılı ve onun ters yönünde yapıldığı algoritma. (descent algorithm)