İŞLENEBİLİRLİK İNDİSİ

Malzemelerin kalıplanabilme karakteristiklerinin ölçüsü. (index of workability)