İYİLEŞTİRME

Bir yerleşim yerinin tümünün ya da bir bölümünün, yıpranmış ya da oturulmayan eski yapıların, değişen gereksinimleri karşılayacak biçimde onarılarak yeni bir işlevle çağdaş yaşama katılmasının sağlanması. (rehabilitation)

a. Yetiştirme sonucu bireyin davranışlarını belli bir standarda ulaştırma. b. İyileşme ile sonuçlanan değişim süreci; ıslah etme. 2. (treatment) İnsanın sağlığına kavuşması ya da uyumunu gerçekleştirmesi için ona yardımda bulunma çabası; tedavi etme. Bu yardım, hekimlik, ameliyat, psikolojik danışma, ruhsal tedavi ya da doğrudan yardım yolu ile sağlanıyor. 3. Düzeltim. (improvement)