KABARCIKLI DÜZEÇ

Boru biçiminde ve silindir şeklinde olan ve açı, mesafe ölçüm aletlerinde yaygın olarak kullanılan düzeç türü. (air level; bubble level; spirit level)

İçinde hava kabarcığı bırakılmış bir cam silindir ya da küre ile bunun ahşap ya da maden yatağından oluşan, marangozluk, dülgerlik, duvarcılıkta yatay düzeyi bulmak için kullanılan düzeç, düzeldek. (spirit level; esk. tesviyeruhu)