KARŞILIKLI CEZA

Piaget'ye göre 8 yaş ve üstü çocukların suça uygun cezayı savundukları bir ceza türü. Örneğin bu yaştaki çocuklar, kedisini beslemeyi sürekli ihmal eden çocuğun yemekten yoksun bırakılması gerektiğini savunuyorlar. Böylece davranışlarının sonuçları konusunda içgörü kazanmış olacaklarını düşünüyorlar. (reciprocal punishment)