KARŞITLIK İLKESİ

Mantıkta, "iki karşıt önermenin ikisi birden doğru olamaz; ama ikisi birden yanlış olabilir." ilkesi; karşıtlık kuralı, karşıtlık yasası. "Tüm bilim adamları nesneldir." önermesi doğru ise, "Hiçbir bilim adamı nesnel değildir." önermesi yanlıştır. Öte yandan, "Tüm bilim adamları nesneldir." önermesi, hem doğru hem de yanlış olabilir. (principle of contrariety)