KATILAŞMA SÜRESİ

Su ile karıştırılmış alçı veya çimentonun katılaşması için gereken zaman aralığı. (setting time)