KAVRAM ÖĞRENME

Algılama ve sözcük öğrenmeden sonra gelen süreç. Bebekler sözcükleri nesne, varlık adı olarak öğreniyorlar. Kavram, birçok yönden birbirinden farklı olabilen nesne, varlık, olay ya da olguların ortak özellikleri zihinde soyutlanıp genellenerek yapılandırılıyor. Bitki, soğuk, taş, mavi gibi. Kavram öğrenmenin temelinde ayırt etmeyi öğrenme vardır. (concept learning)

Yeni bilgi türetmek ve ileride kullanım için depolamak amacı ile var olan bilgiyi yeni bilgiye uygulayarak bir kavram gösterimi oluşturma. Kavram öğrenme, kavramın sürüm alanı ve örnek alanı arasında etkileşimi gerektirebilir. Bu etkileşim sırası geldikçe başlangıç bildirimleri, deneyler ve geçici örneklerin seçiminin yeniden formüle edilmesini ve dönüştürülmesini gerektirebilir. (Bilişim) (concept learning)