KENDİNİ ALGILAMA KURAMI

Kişinin kendi duygu, dürtü, inanç ve tutumlarını, yine kendi davranışlarını ve bu davranışların gerçekleştiği koşulları inceleyerek anladığını savunan kuram. Örneğin, bu yaklaşımda kişi, kendi tutum ya da uygulamalarından emin olmadığında; bu konuda belirsizlik duyumsadığında, söz konusu duygu, dürtü, tutum ya da davranışlarını ya da bağlamı inceleyerek çıkarsamaya başvuruyor. (self perception theory)