KILAVUZ KURGULAR

Bireysel psikolojiye göre, kişinin kendi yaşantılarını anlayıp yorumlamakta ve kendi yaşam biçimini belirlemekte kendine kılavuz yaptığı kalıcı, önemli ölçüde bilinçsiz düşünce ya da ilkeler; kılavuz şema. Normal bir kişide bu kılavuz kurgular esnek, gerçeğe uygun, uyum sağlayıcı; buna karşılık, örneğin, nevrotik kişilerde katı, uyumsuz, "gerçek"ten bir ölçüde uzak oluyor. (guiding fictions)