KISAAD

Bir nesneyi oluşturan bileşenlerin baş harflerinden ya da baş harf kümelerinden meydana getirilen ad. Örneğin, NATO kısaadı North Atlantic Treaty Organization ibaresinin başharflerinden oluşur, akronim. (acronym)