KISAAYAK YÖNTEMİ

Yeraltı madenciliğinde, uzunluğu 5-30 m arasında değişen bir ayakta yapılan üretim yöntemi. (shortwall method)