KISALTMA

Bir sözcük ya da deyimin yerine kullanılan az sayıda harf kümesi. (abbreviation)

Araştırma yazısında adı geçen kurum, teknik gereçler, ölçme araçları, çözümleme teknikleri gibi uzun adların her sözcüğün baş harfi kullanılarak kısaltılması. (abbreviation)