KİTLE HİSTERİSİ

Algılanan bir tehdit karşısında çok sayıda insanın yoğun duygu ve özyıkıcı davranışlarla tepkide bulunduğunda ortaya çıkan usdışı, kolaylıkla yönlendirilebilen kitlesel davranış. Bunun ilginç örneklerinden biri, Orson Welles'in 1938'de radyo aracılığı ile uzaydan gelen yaratıkların Dünya'yı işgal ettiği konusunda yaptığı yayınlara gösterilen kitlesel tepkilerdir. (mass hysteria)