KORUNUM

Enerjinin korunumu, momentumun korunumu gibi genellikle doğada varolan bir değerin kaybolmaması için gösterilen özen ya da çaba. (conservation)

Herhangi bir nesne ya da nesne kümesinin fiziksel biçimi ya da konumu değiştiğinde, nesnenin tutar, sayı, alan, oylum gibi herhangi bir değişikliğe karşın aynı kalabileceği ilkesi. (conservation)

Piaget'in bilişsel gelişim kuramında, bir nesneye bir şey eklenmediği ya da nesneden bir şey çıkarılmadığı sürece, söz konusu nesnenin, örneğin, biçimi gibi algısal özelliklerinin değişiminin nesnenin, örneğin ağırlığı, sayısı, miktarı gibi niteliklerini değiştirmeyeceğini çocuğun fark etmesi. Piaget'ye göre, somut işlemsel evredeki temel gelişimlerden birisi, nesnenin korunumudur. (conservation)