KOTALI ÖRNEKLEME

İstatistiksel kalite kontrolde alınan örnek içerisindeki hatalı oranının belirli bir kota değerini geçtiğinde örneğin reddedildiği kalite kontrol planı. (quota sampling)

İnceleme ve araştırma konusu olan topluluğun belli özelliklerini yansıtabilmek için, topluluğun içinde yalnız belli niteliklerde olan örneklerin alınmasını gerektiren araştırma yöntemi. (quota sampling)