KÜLTÜREL BELİRLENİM

Kişiliğin gelişimi ve uyumu sırasında önemli kimi niteliklerin öncelikle kişinin içinde yetiştiği kültürün değerlerince, duygu ve düşüncelerince biçimlendirildiğini ya da belirlendiğini savunan görüş; kültürel determinizm, toplumsal gerekircilik. Çevresel etkenlerin ve öğrenmenin, kişiliği ve davranışları biyolojik ve kalıtsal etkenlerden çok daha derinden etkilediği görüşü, bu yaklaşımla örtüşüyor. (cultural determinism)