KURALLI OYUN EVRESİ

6 ile 8. yaşlar arasındaki çocukların bilişsel gelişimlerine koşut olarak mantıksal düşünmeye ve düzene özen gösterdikleri, kuralları anlamanın ve uygulamanın önem kazandığı evre. (game stage)

Çocukların toplumsal gelişimi konusunda G. H. Mead'in öngördüğü iki evreden biri. Çocuklar oyun evresinde, önemli başkalarının rolünü taklit ediyorlar; ama, oldukça yaratıcı davranıyorlar; oyunda kural uygulamıyorlar. Kurallı oyun evresinde ise, kuralları öğrenmek ve uygulamak önem kazanıyor. İki evre de yetişkinin toplumsal edimine bir hazırlık oluyor. (game stage)