MADDE ANALİZİ

Testte yer alan maddeleri güçlüğü, ayırt edici gücü, işleyip işlemediği, sayısı, yanıtlama zamanı, puan dağılımı, erişilemeyen maddelerin sayısı açısından belirleyip çözümleme; yani, maddelerin işleyip işlemediğini saptama; madde işlemiyorsa, nedenlerini bularak onlar üzerinde gerekeni yapma süreci; madde çözümlemesi. Analiz sonucunda tüm test puanlarıyla yüksek korelasyon gösteren maddeler bırakılıyor; ötekiler atılıyor. (item analysis)