MEKANİK YETENEK

Kişinin, el araçları ve makinelerle uğraşma, bunlara ilişkin sorunları çözme konusunda gösterdiği ya da geliştirdiği yetenek. (mechanical ability; esk. mihaniki kabiliyet)

Mekaniğin temel ilkelerini anlayışla uygulama ve avadanlıklarla makineleri rahatlıkla kullanma gücü. 2. (mechanicalintelligence) Kişinin soyut ya da toplumsal sorunları değil de somut sorunları çözme yetenek ve becerisi. Bu yetenek, çok kez çeşitli soyut zekâ türleri ile bileşik durumdadır. (mechanical ability)